Yayın İlkeleri

 1. Habercilik anlayışımızda ki temel yapı, gerçek ve doğru haberleri mümkün olan en kısa süre içinde okurlarımıza sunmaktır.
   
 2. Yapılan yayınlarda hiç kimse dini inançları, sosyal düzeyi, cinsiyeti ya da ırkıı sebebiyle aşağılanamaz ve kınanamaz.
   
 3. Genel ahlatk anlayışına karşı olan, düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; toplumun normlarına aykırı hiçbir yayın yapılmaz
   
 4. Yayınlarımızda hiçbir kurum ya da kişi yıkıcı eleştiriler ile küçük düşürülümez, aşağılayan ifadeler kullanılmaz.
   
 5. Mahkeme kararı ile "suçlu" olarak nitelenmeyen kimse suçlu olarak atfedilmez
   
 6. Takibi olanaklar dahilinde olan bütün haberler gerekli soruşturmanın ardından doğruluğundan şüphe kalmadığında yayınlanır.
   
 7. Kişilik haklarına saldırı olarak varsayılabilecek hiçbir haber yayınlanmaz.
   
 8. Haberleştirilen kamuoyu araştırmalarının bütün detayları yayının içinde okuyucunun bilgisine sunulur.
   
 9. Çocukları olumsuz  yönde etkileyecek içeriklerden uzak tutmak için bir takım içerikler yayınlanmaz yayınlanması gerekli olan durumlarda ise filtrelenerek yayınlanır.
   
 10. Şiddet ve nefret içerikli haberler yayınlanmaktan kaçınılır.
   
 11. Yayınlarda tarafsızlık ilkesi belirlenmiştir. Yapılan haberlerde şayet varsa hem davacının hemde davalı kişi ya da kurumun görüş ve savunmalarına yer verilir.
   
 12. Yanlış yayınlanan içerikler için cevap ve tekzip hakkına saygı gösterilir, gereği yapılır.