İnovasyon Ne Demektir, Nasıl Yapılır?

İnovasyon kelimesi günümüzde sık kullanılmaya başlamıştır. Peki, İnovasyon ne demek, nasıl yapılır? Ayrıntılı bilgileri yazımızdan öğrenebilirsiniz.

İnovasyon Ne Demektir, Nasıl Yapılır?

İnovasyon nedir ve nasıl yapılır? Sorusuna verilecek cevap ilgili kimseler tarafından en sık araştırılan konulardan bir tanesidir. Özellikle teknolojinin hayatımızda daha çok yer edinmesi ile inovasyonun ne olduğu ve nasıl yapılacağı daha sık gündeme gelmektedir. Teknolojinin sürekli ve hızlı bir şekilde gelişim göstermesi inovasyonun önemini her geçen gün daha da artırmaktadır. İnovasyon hayatımızın her alanında olan bir kavram olduğundan dolayı inovasyonun türleri de çeşitlenmektedir. İnovasyon kelimesi Latince kökenli bir kelimedir. İnovasyon kelimesinin Türkçe karşılığı incelendiğinde yenileme ve yenilik anlamında kullanıldığı göze çarpmaktadır. Ancak yenileme ve yenilik kelimeleri inovasyon kavramını karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Bu sebeplerden dolayı inovasyon kavramının tanımı önem arz etmektedir. İnovasyon kavramı en yalın hali ile şu şekilde tanımlanabilmektedir:

 • İnovasyon olan bir durumun ya da ürünün geliştirilmesi, olmayan bir durumun ya da ürünün keşfedilmesi ve bu elde edilen ürünlerden fayda sağlanmasıdır.

İnovasyon ile fikir sahibi kimse sadece kendisine değil toplum yararına da yenileme ya da değişiklik yapmaktadır. Zaten elde edilen üründen fayda sağlanması fikri toplumun ihtiyaçlarına cevap verme gerekliliğini de içinde bulunduran bir söz öbeğidir. Çünkü inovasyon sahibi kimse ürününden ekonomik çıkar elde etmek istiyorsa toplum yararına olan bir ürünü geliştirmeli ya da yeni bir fikri hayata geçilmelidir.

İnovasyon genellikle teknolojik gelişmelerde kullanılan bir kelime olmasına rağmen sadece teknoloji alanındaki gelişmeler için kullanılma zorunluluğu bulunan bir kavram değildir. Hayatı basitleştiren, olan ürünü geliştiren ve kendine has bir özellik katan geliştirmeler de inovasyon kapsamında kabul edilmektedir. Örnek vermek gerekirse telefon tutacakları her ne kadar teknolojik anlamda bir inovasyon olmasa da inovasyon kabul edilebilecek özellikleri bünyesinde barındıran bir üründür.

İnovayon hakkında bilinmesi gereken bir diğer önemli konu başlığı da kavramın tarihidir. İnovasyon kavramı her ne kadar son dönemlerde hayatımızda daha çok yer edinse de inovasyon kavramının tarihi kapitalizm tarihi ile aynı boydadır. Yani kapitalist ekonomik düzene geçirildiğinden itibaren inovasyon kavramı, kavramlar sözlüğünde kendine yer edinmiştir.

İnovasyon Süreci

İnovasyon süreci konu ile ilgisi olan kimselerin en merak ettiği süreçlerden bir tanesidir. İnovasyon sürceci kişinin sahip olduğu bilgileri kullanarak elde ettiği ürünü toplum yararına ve ekonomik yarara dönüştürmek için yaşaması gereken sürece genel olarak verilen addır. İnovatif düşünceler için olması gerekli en önemli etken ise hem toplumun hem de düşünce sahibinin yenilikçi düşünce yapısına sahip olmasıdır. Yenilikçi düşünce yapısına sahip olmayan bir kimsenin inovatif düşüncelere sahip olması imkânsıza yakındır. İnovasyon sürecinde yenilikçi fikir sahibi olmak oldukça önemli olmakla birlikte bu düşüncenin ticarileştirilmesi de oldukça önemli bir konudur. Her ne kadar inovatif bir düşünce ile ürün elde etmek önemli olsa da bu ürünün ticarileştirilememesi amaçlanan hedefe ulaşma konusunda oraya sorun çıkmasına neden olabilmektedir. İnovasyon ile elde edilen ürünün başarılı olmasındaki bir diğer önemli etken de toplum ihtiyaçlarının iyi analiz edilmesidir. Toplum ihtiyaçlarının iyi analiz edilmesi ancak iyi bir gözlem yeteneği gündeme gelebilmektedir.

İnovasyon Neden Önemli?

İnovasyonun önemi, inovasyon yapan firmalar ve inovasyon yapmayan firmalar incelendiğinde göze çarpmaktadır. Aynı şekilde inovasyon yapan işletmelerin olduğu ülkelerdeki işsizlik oranı ile inovasyon yapmayan işletmelerin olduğu ülkelerdeki işsizlik oranı da inovasyonun önemini bir kez daha görülmesine neden olabilmektedir. İnovasyon yapan işletmelerin olduğu ülkelerde hem ülke adına hem de bireyler adına yararlarının incelenmesi inovasyon kavramının öneminin anlaşılması için önem arz etmektedir. İnovasyonun yararları ise şu şekilde özeetlenebilmektedir:

 • İnovasyon ile birlikte ülkelerin rekabet güçleri artmaktadır ve inovasyon yapma sayısı artıkça ülkenin diğer ülkelere oranla gücü de artmaktadır.
 • İnovasyon olan ülkelerdeki yaşam kalitesi diğer ülkeleri göre daha yüksektir.
 • İnovasyon olan ülkelerde kişi başına düşen milli gelir miktarı da diğer ülkelere göre oldukça yüksektir.
 • İnovasyon olan ülkelerde ekonomik kalkınma düşünsel anlamda kalkınmayı da beraberinde getirmektedir.

İnovasyon Türleri Nelerdir?

İnovasyon türleri inovasyon kavramının özümsenebilmesi için bir diğer önemli konu başlığıdır. İnovasyon türleri ve bu türler hakkındaki bilgiler şu şekilde özetlenebilmektedir.

 • Ürün İnovasyonu: Ürün inovasyonu olan bir ürünün daha yararlı olacak şekilde geliştirilmesi ya da olmayan bir ürünün keşfedilmesi için kullanılan bir kavramdır. Bu kavramda dikkat edilmesi gereken şey ise ürün inovasyonu için illa icat yapılması gerekmediğidir.
 • Pazarlama İnovasyonu: Firmaların pazarladığı ürünlerin kullanıcılar tarafından daha çok tercih edilmesi için yapılan geliştirmelerdir. Ürünün dış görünüşünün değiştirilmesi ya da ambalajının değiştirilmesi bu türe verilecek en güzel örneklerdir.
 • Hizmet İnovasyonu: İlgili firmaların sunduğu hizmetin geliştirilmesi, daha iyi şekilde verilmesi ve hizmet alıcılarının hizmeti alma isteklerinin tekrarlanması için yapılan hizmet geliştirmeleridir.
 • Organizasyonel İnovasyon: Firmaların çalışanlarından en çok verimi almak için yapılan geliştirmelerdir. Bu geliştirmeler hem firmanın hem de çalışanın yararına olabilmektedir.

Ayrıca diğer konumuz SGK yardımları nelerdir, başvurusu nasıl yapılır? İçeriğimizden inceleyebilirsiniz.

İnovasyon Basamakları Nedir?

İnovasyon basamakları bir fikrin başarılı bir şekilde inovasyon olarak tanımlanabilmesi için çıkılması gereken basamaklardır. İnovasyon basamakları ve haklarındaki genel bilgiler şu şekilde özetlenebilir:

 • AR-Ge Çalışmaları: Yenilikçi bir fikir sonucunda geliştirilen ya da elde edilen ürünün firma tarafından deneme yanılma yöntemi ile eksiklerinin ve gereksinimlerinin ortaya çıkarılması işlemine verilen addır.
 • Özgün Nitelik: İnovatif düşüncelerin başarılı olmasındaki en önemli basamaktır. Kendine özgü nitelikleri olmayan bir inovasyonun başarılı olma ihtimali yoktur.
 • Strateji ve Risk: İnovasyon sürecinin doğru bir şekilde ilerleyebilmesi ve başarısızlık durumunda ortaya çıkabilecek durumların karşılanabilmesi için dikkat edilmesi gereken basamaktır.
 • Ticarileştirme: İnovatif bir düşünce sonucu elde edilmiş ürünün ticarileştirilmesi hedeflenen amaca ulaşmak için en önemli basamak olarak kabul edilmektedir.

İnovasyon Nasıl Olmalı?

İnovasyon fikirleri nasıl olmalı? Sorusuna verilecek cevap ilgili kimseler tarafından en çok araştırılan konulardan bir tanesidir. İnovasyonun başarılı olması için sahip olması gereken özellikler şu şekilde özetlenebilmektedir:

 • İnovasyon yaratıcı ve yenilikçi bir düşüncenin ürünü olmalıdır.
 • Müşteri kitlesinin ihtiyaçlarına uygun ve müşterilerin tercih edebileceği fiyatta olmalıdır.
 • Toplumda ya da daha dar anlamda bir iş kolunda olan soruna çözüm sunmalıdır.
 • İnovasyonun hayata geçirilmesi gerekmektedir.
 • İnovasyon ticarileştirilmelidir.
 • İnovasyondan kâr elde etme amacı olduğundan toplumun sorunlarına cevap verebilecek özelliklere haiz olması gerekmektedir.

İnovasyon Yönetimi Nedir?

İnovasyon yönetimi, inovatif düşünce sonucu elde edilen ürünün hedeflenen amaca ulaşmak için kullanılabilmesi için bulunması gereken iş aklıdır. İnovasyon yönetimi yenilikçi fikri öğrendiğinde risk durumunu hesaplamalı, elde edilmesi düşünülen kâra uygun bir inovasyon olup olmadığını incelemeli, inovasyon organizasyonunda bulunan çalışanların sorunlarını çözmeli ve süreci kontrol altında tutmalıdır.

İnovasyon Örnekleri

İnovasyon örnekleri kâr amacı güderek sahip olduğu bir fikri ürüne dökmek isteyen kimselerin en sık araştırdığı konu başlıklarından bir tanesidir. Günümüzde hedeflenen amaca ulaşmak için hizmet etmiş en önemli inovasyon örnekleri ise şu şekildedir:

 • Whatsappa getirilen hikâye özelliği en güzel inovasyon örneklerinden bir tanesidir. Her ne kadar instagrama getirilen hikâye özelliği kadar tutmasa da önemli inovasyon örneklerinden bir tanesidir.
 • Tesla firması: Tesla firmasının neredeyse tüm ürünleri inovasyon için birbirinden önemli örneklerdir.
Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2020, 23:38
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER