Kolon Kanseri Belirtileri Nedir, Ne Kadar Sürer?

Kolon kanseri nedir, belirtileri nelerdir? Kolon kanseri ne kadar sürer, tedavi yolları nasıldır? Kolon kanseri hakkında merak edilenlere yazımızdan bakabilirsiniz.

Kolon Kanseri Belirtileri Nedir, Ne Kadar Sürer?

Kolon kanseri hastanın gösterdiği alametler hastanın sahip olduğu tümörün derecesine göre farklılık gösterebilmektedir. Kolon kanserinin ilk döneminde karında hissedilen ağrı, karında şiş hissetme durumu, iştah kesilmesi sonucunda meydana çıkan kilo kayıpları gibi belirtiler gözlenmektedir. Başlangıçta bağırsak daralmayışı sebebiyle bu şikâyetlerle hastaneye başvuran hastanın teşhisinin zor olmaktadır.

Hastalığın ilerleyen evrelerindeki belirtiler ise şu şekildedir:

 • En sık gözlenen etki olan makatta görülen kan durumu
 • Kabızlık ve ishal ardından meydana gelen dolgunluk durumu, hala rahatlayamamış gibi hissetme 
 • Bir haftayı geçkin sürede tuvalete çıkamama hali
 • Bulantı ve kusma durumu
 • Hastada kısa zaman içinde görülen kilo kayıpları
 • Hastanın ağrılı dışkılaması
 • Kansızlık durumu (50 yaş ve üzeri kişilerde hastalık bu durumdan kaynaklı olabilmektedir.)
 • Şişkin hissetme durumu (Kişi dışkılayamadığı veya gaz çıkaramadığı takdirde bağırsaklarında tıkanıklık oluşmaktır. Bu tıkanıklık ciddi boyutlara ulaşıp yaşamsal olaylara sebebiyet vermeden acilen hastaneye gidilmesi önerilmektedir.)

Görülen semptomlar kişinin cinsiyetine, olduğu yaşa ve yaşam standartlarına göre farklılık göstermektedir. Bazı hastalarda bu belirtiler uzun zaman içinde yayılırken bazılarındaysa kısa süre içinde kendini açığa çıkarmaktadır.

Kolon Kanseri Sebepleri

Kolon kanserine neden olan etmenlerin net olarak belli olmadığı uzmanlar tarafından hastalara söylenmektedir. Bu hastalığı tetikleyici bazı sebepler olduğu hekimler aracılığıyla dile getirilmektedir. Genetik faktörler en bilinen sebeplerden biri olarak bilinmektedir. Soy ağacında bu hastalığı geçirmiş birinin var olması kişinin bu hastalığa yakalanma ihtimalinin daha yüksek olması anlamına gelmektedir. Kalıtsal faktörler bu durumda önemli rol oynamaktadır.

Düzensiz beslenme ve kırmızı et ağırlıklı yemekler tüketme, alkol tüketiminin aşırıya kaçması, steroid yapıdaki ilaçların kişi tarafından sık kullanımı hastalığın diğer sebepleri olarak açığa çıkmaktadır. Rahatsızlık nedenleri için kişinin yaşam şekli ve yaşam şeklinde ortaya çıkan ani değişiklikler de diğer nedenler kadar önem arz etmektedir.

Kolon Kanseri Riskini Artıran Etmenler

Kolon kanseri için tehlike artıran bazı kötü alışkanlıklar olduğu bilinmektedir. Bu tür kötü alışkanlıklardan kurtulduğu takdirde kişi daha kaliteli bir yaşama kavuşup kansere yakalanma ihtimalini en aza indirmektedir. Kişinin beslenme düzeni içinde bulunan kırmızı et önemli bir risk teşkil etmektedir. Buna alternatif olarak çeşitli meyve, sebze, tavuk ve baklagiller gibi tahıl oranı yüksek besinler tüketilmesi uygun görülmektedir. Aşırı kilo alımı sonucunda ortaya çıkan obezlik durumu (obezite) da tehlikeli bir hal oluşturmaktadır. Özellikle erkek bireyler için bu durumlar daha büyük bir risk grubunda yer almaktadır.

Kolonlarda poliplerin bulunması ve kişinin daha önce ülseratif kolit ve Chron rahatsızlığı gibi hastalıklardan birine sahip olması hastalık tehlikesini artıcı etmenlerdir.

Sigara, alkol gibi insan vücuduna zararı kanıtlanmış alışkanlıklar ise kanser riskini artıran diğer etmenler arasında anılmaktadır. Bağırsak içinde bulunan poliplerin zamanla artış göstermesi ve bunun yanı sıra yaş ilerledikçe (özellikle 40. yaştan sonra) hastalığın rastlanma tehlikesinin sık olduğu görülmektedir.

Ayrıca Bartter Sendromu hakkında ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

Kolon Kanseri Teşhisi

Kolon kanseri varlığını öğrenmek için kendisine başvurulan sorumlu hekim önce hastayı muayene edip ardından hastadan gerekli tetkikleri istemektedir. Kanser tanısını koymak için hekimin başvurduğu endoskopik tetkikler şu şekildedir:

 • Kolonoskopi
 • Rektoskopi
 • Sigmoidoskopi
 • Sanal kolonoskopi

İstenen bu tetkiklerin sonucunu inceleyip kanser tanısı koyan doktor, hastaya bilgi verip kanserin hangi evresinde olduğunu öğrenebilmek için yine çeşitli tetkikler istediğini dile getirmektedir. Bu tetkikler ise aşağıdaki gibidir:

 • Akciğer filmi
 • Ultrasonografi (US)
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MR)
 • Tüm karnın bilgisayarlı tomografisi (BT)
 • Endorektal ultrasonografi (ERUS)
 • Pozitron emisyon tomografisi (PET)

Gerekirse hastadan kan tahlili istenmesi de görülmektedir. Hekim bu tetkiklerin sonucuna bakarak kolon kanserinin hangi evrede olduğunu belirleyip ona uygun bir tedavi yöntemini hasta ile paylaşmaktadır.

Kolon Kanseri Evreleri

Kolon kanseri aşamaları 5 tanedir. Bu 5 evreninde gösterdiği belirtiler kendi içinde farklılık göstermektedir.

0.evre kanserinin en erken aşaması olup endoskopik tetkiklerde ilk rastlanmaktadır. Polipektomi ile tedavi edilen bu evrede başka tedaviye gerek görülmemektedir.

1.evre hastalığın ilk aşamasıdır ve kanser hücreleri bağırsağın orta tabakalarına doğru uzanma eğilimi göstermektedir fakat kolonların dışında kalan organlara geçme söz konusu değildir.

2.evrede hücreler bağırsağın tüm alanına tutunmaktadır. Orta ve en dış tabakalara uzanım gözlenmektedir. Yakınında bulunan organlara uzanım gözlenebilir fakat kendisinden uzak organlar ve lenf düğümlerine yaklaşım görülmemektedir.

3.evrede kolon duvarlarında ulaşım var olup bu ulaşım hangi şiddette olursa olsun lenf düğümlerine ulaşma gözlenmektedir. Fakat uzak organlara ulaşım olmamaktadır.

4.evre son ve en tehlikeli evre olup karaciğer, akciğer, karın zarı, kişinin iskelet sistemi ve beyin gibi organlara kanser hücrelerinin taştığı bilinmektedir.

Kolon Kanserindeki Tedavi Yöntemleri

Kolon kanserini iyileştirmek için hastanın hangi evrede olduğu bilinip buna uygun bir tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Sistematik ve cerrahi yöntemler vardır. Sistematik yöntemlerde çoğunlukla hastalığa iyi gelecek gerekli kemoterapi ilaçları kullanılmaktadır. Kemoterapi yoluyla uygulanan ilaçlar hastada yan etkileri sebep olabilmektedir. Bu yan etkilerden bazıları halsizlik, bulantı, kusma, sürekli yorgun olma hali olarak listelenmektedir. Bu ilaçlar daha sonra hastalığın tedavisinde gerekebilecek cerrahi tedavi yöntemlerinde başarılı olma yüzdesinde artış göstermektedir.

Lokal eksizyon adı verilen anüs aracılığıyla tümörlü bölgenin çıkarılması bir diğer tedavi yöntemidir. Kanser hücrenin yerine bağlı olarak tamamı ya da bir bölümünün kesip vücut dışına çıkarılmasında ise rezeksiyon adı verilen tedavi yöntemi etkin rol oynamaktadır.

Kanser hücresi uzak organlara da yayılma gösterdiği takdirde anastomoz isimli tedavi uygulanmaktadır. Bunların haricinde metastazektomi, ileostomi ve kolostomi gibi cerrahi yöntemlerde hastalığın yenilmesinde rol alan uygun tedavilerdir.

Kolon Kanserinde Kemoterapi Uygulaması

Kolon kanseri koruyucu kemoterapi ameliyat sonucunda uygulanmaktadır. Ameliyat sonrasında hastaya uygulanacak kemoterapi kanserin tekrar nüksetmesini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. 3.evre kanser hastaları için uygulanması gereken sürenin 3 ay olduğu saptanmıştır. Tedavide Oxliplatin ve Florourasil isimli iki kemoterapi ilacı birlikte 6 ay müddetle kullanılmaktadır. 2.evre sonunda kanserin nüksetme olasılığı 3. ve 4. Evrelerden daha az olarak görülmektedir. Hastaya uygulanan kemoterapi tedavi sürecini iyi yönde etkileyip bu süreci hızlandırıcı etkiye sahip olmaktadır.

Kolon Kanserinden Korunmak İçin Yapılması Gerekenler

Kolon kanserine yakalanmamak ve yakalanma riskini en aza düşürmek için kişi öncelikle kötü alışkanlıklarından vazgeçme eğilimi göstermektedir. Sigara ve alkol tüketimini bırakmak kişinin atacağı ilk adım olmaktadır. Bunun yanında kişi düzenli ve bünyesine uygun vitamin ve kalsiyum ağırlıklı bir beslenme düzenine uyum sağlayarak hastalığın riskini en aza indirmektedir. Bir spor uzmanı yardımı ya da kişinin kendisinin oluşturacağı hafif rutin oluşturan egzersiz programının da kanser riskini aza indirdiği kanıtlanmıştır.

Süt, balık çeşitleri (özellikle somon ve ton balığı) ve güneş ışığının içerisinde bulunup çok faydalı olan D vitaminin kişinin vücuduna dışarıdan takviye edilmesi de önem arz etmektedir. Buna ek olarak kalsiyum içeren besinlerin (çoğunlukla süt ve süt ürünleri) tüketilmesi de uzmanlar tarafından bireylere tavsiye edilmektedir.

Kişinin düzenli zaman aralıklarıyla yaptıracağı testlerde çıkan sonuçlarda kolon kanserinin erken keşfedilmesinde ve hastanın uygun tedavi yöntemleri ile iyileştirilmesinde önem taşımaktadır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER