Kalın Bağırsak Kanseri Belirtileri Nelerdir, Nasıl Anlaşılır?

Kalın bağırsak kanseri belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılmaktadır? Kalın bağırsak kanseri tedavisi nasıl yapılmaktadır? Kolon hakkında merak edilenleri yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Kalın Bağırsak Kanseri Belirtileri Nelerdir, Nasıl Anlaşılır?

Kolon kanseri belirtileri her yaşta olabilir. Kalın barsak kanseri belirtileri daha çok yaşlı yetişkinleri etkiler. Kalın barsak kanseri, kalın barsakta başlayan bir kanser türüdür. Kolon sindirim sisteminin en son kısmıdır. Kolon kanseri bazen kolorektal kanser olarak da adlandırılır.

Kolon Kanseri

Kalın barsak kanseri genellikle kolonun iç kısmında oluşan polip adı verilen , küçük kanserli olmayan ( iyi huylu tümörleri) hücreler ile başlar. Zaman içinde bu poliplerin bazıları kolon kanseri olabilir.

Polipler küçük olabilir. Semptomları da çok belirsiz olabildiği gibi, hastada  hiçbir semptom da görülmeyebilir. Bu nedenle doktorlar polipleri kansere dönüşmeden önce tanımlayıp ortadan kaldırarak, kolon kanserinin önlenmeyi tercih ederler. Kanser olmadan poliplerle ilgilenilebilmesi için doktorlar düzenli tarama testleri öneriyorlar.

Kalın Barsak Kanseri Tedavisi

Kolon kanseri terapisi için, hastalık herhangi bir şekilde geliştiği takdirde ameliyat, radyasyon tedavisi ve kemoterapi, hedefe yönelik tedavi ve immünoterapi gibi ilaç tedavileri seçenekleri uygulanır. Bu tedaviler ile hastalığın kontrol altına alınması sağlanabilir.

Kalın Barsak Kanseri Belirtileri

Kolon kanseri semptomlarının  çoğuna enfeksiyon hemoroid, irritabl barsak sendromu veya enflamatuar barsak hastalığı gibi kanser dışında sebepler neden olabilir.  Pek çok vakada bu bu belirtilere sahip kişilerde  kanser yoktur. Yine aşağıda sayılan problemlerden herhangi birine sahip olan hastanın doktora gitmesi gereklidir. Böylece sebep tam olarak teşhis edilip tedaviye geçilebilir. Kalın barsak kanseri belirtileri şunlardır:

 • İshal veya kabızlık ya da dışkıda değişiklik dahil olmak üzere barsaklarda kalıcı bir değişiklik olması, sürekli barsak hareketi yapma ihtiyacı hissetmek,
 • Dışkıda rektal kanama veya kan görülmesi,
 • Kramp, gaz veya ağrı gibi devam eden karın rahatsızlığı,
 • Barsakların tamamen boş olmadığı duygusu,
 • Zayıflık ve yorgunluk,
 • Açıklanamayan kilo kaybıdır.

Kolon kanseri olan pek çok kişi hastalığın erken evrelerinde hiçbir belirti hissetmezler. Kolorektal kanser ortay çıktığında genellikle kanser büyümüştür ve/veya yayılmıştır. Bu nedenle herhangi bir semptom olmadan öncekolorektal kanser için tarama yaptırmakta yarar vardır. Tarama yoluyla (herhangi bir semptom hissetmeyen sağlıklı kişilere uygulanan testler) erken teşhis edilen kolorektal kanserin tedavisi çok daha kolay ve başarılıdır. Tarama sayesinde kolorektal kanserin polip adı verilen başlangıç formlarını bulmak ve vücuttan uzaklaştırarak kanserin oluşması dahi önlenebilir.

Diğer kolon problemlerine sahip olmak da kolorektal kanser riskini arttırabilir. Bu porblemler şunlardır:

 • Polip
 • Ülseratif kolit
 • Crohn hastalığı,
 • Ailesel adenomatoz polipozis (FAP)
 • Tip 2 diyabet sahibi olunması, kötü beslenme ve hareketsizlik gibi belirli yaşam alışkanlıklarının olması da, kişide riski arttıran faktörler olarak ortaya çıkıyor.

Belirtiler ortaya çıktığında yapılacaklar, kanserin barsaktaki büyüklüğüne ve konumuna bağlı olarak değişebilir. Kolon kanseri taramasına ne zaman başlanması gerektiği doktordan öğrenilmelidir.

Ayrıca 2020 doğum yardımı ve başvurusu bilgilerini de inceleyebilirsiniz.

Doktora Gitme Zamanı

Doktora görünme zamanı; kişinin kendisini endişelendirecek kalıcı semptomlar gördüğü zamandır denilebilir. Genellikle kolon kanseri taramalarına 50 yaş civarında başlanması önerilir. Hastanın aile öyküsü ve benzeri risk faktörleri varsa doktor, daha erken dönemde ya da daha sık aralıklarla tarama yaptırılmasını önerebilir.

Kalın Barsak Kanseri Teşhisi

Kolon kanseri tanısı için, doktorlar daha önce kolon kanseri geçirmiş olan ya da sağlıklı kişilerin tarama testlerinden geçmelerini öneriyorlar. Böylece kanserli hücreler ya da iyi huylu polipeptid belirtileri aranır. Kolon kanserini en erken evrede yakalamak tedavinin başarılı olması için büyük bir şans sağlar. Tarama yapılması, kolon kanserinden ölüm riskini büyük oranda azaltmaktadır. Birkaç tarama seçeneği bulunur. Bu seçenekler hakkında doktorla görüşülmesi önerilir. Tarama için kolonoskopi kullanılmasının avantajı, eğer varsa poliplerin işlem sırasında çıkarılabilmesidir. Böylece poliplerin kansere dönüşmeden ortadan kaldırılır.

Test Ve Prosedürler

Testler ve analizler yardımı ile doktorlar teşhislerini kesinleştirmeye çalışırlar. Belirtiler ve semptomlar kolon kanserini işaret ediyorsa aşağıdaki testler istenebilir:

Kolonoskopi

Kolonoskopi bu rahatsızlığın teşhisi için kullanılan, en çok bilinen yöntemlerden biridir. Kolonoskopi ile tüm kolon ve rektum incelenebilir. Bu amaçla video kamera ya da monitörle bağlı uzun esnek ve ince bir tüp kullanılır. Herhangi bir şüpheli alan bulunduğunda, doktor analiz için doku örnekleri almak ya da polipleri çıkarmak için tüpten cerrahi aletler geçirebilir.

Kan Testleri

Kan testleri, kolon kanseri hakkında bir bilgi vermez. Ancak bu testler yardımıyla doktor böbrek/karaciğer fonksiyon testlerinden edindiği genel bilgi ile  hastanın sağlığı hakkında çeşitli ipuçları elde edebilir. Bazen doktorlar kanda kolon kanseri ( karsinoembriyonik antijen veya CEA) tarafından üretilen bir kimyasal madde için de test isteyebilir. Zamanla kanda izlenen CEA seviyesi, doktora hastalığın seyri ve tedavinin yanıt verip vermediğini anlaması için bir ipucu olabilir.

Kanser Evresinin Saptanması

Kanserin, teşhis edildikten sonra hangi evrede olduğunu anlamak için doktor birtakım testler isteyebilir. Evrenin bilinmesi uygulanacak tedavinin saptanması açısından önemlidir. Evreleme testleri abdominal, pelvik ve göğüs taramaları gibi çeşitli görüntüleme tekniklerini içerir. Birçok durumda kanser evresi kolon kanseri ameliyatına ve daha sonraya kadar tam olarak tespit edilemeyebilir.

Kolon kanserinin evreleri 0-4 arasında değişen Romen rakamları ile gösterilir. En düşük evreler kolonun iç kısım yüzeyi ile sınırlı olan kanseri belirtir.

Tedavi

Terapi türlerinden hangisinin en çok yardımcı olabileceği, kanserin yeri, evresi ve diğer sağlık problemleri de dahil olmak üzere hastanın özel durumuna bağlıdır. Kolon kanserinde tedavi, genellikle kanserli bölgeyi çıkartmak için ameliyat yapılmasını gerektirir. Bunun yanı sıra doktor radyasyon terapisi ya da kemoterapi gibi başka tedaviler de önerebilir.

Erken Evre Kalın Barsak Kanseri Tedavisi

Erken dönemde kolon kanseri tedavisinde eğer kanser çok küçük ise doktor ameliyat için  minimal invaziv bir yaklaşım önerebilir.

Erken evrede önerilen tedaviler şunlardır:

 • Kolonoskopi sırasında poliplerin çıkarılması (polipektomi). Eğer kanser küçükse lokalize olmuşsa, tamamen bir polip içinde ve çok erken bir aşamadaysa, doktor hasta bölgeyi kolonoskopi sırasında tamamen çıkarabilir.
 • Endoskopik  mukozal rezeksiyon: Daha büyük polipleri çıkarmak için özel aletler kullanılarak yapılır. Kolonun iç yüzeyinin küçük bir miktarının endoskopik mukozal rezeksiyon adı verilen bir prosedür uygulaması ile kolonoskopi sırasında çıkarılması işlemi olarak tanımlanabilir.
 • Minimal invaziv cerrahi (laparaskopik cerrahi): Kolonoskopi sırasında çıkarılamayan polipler, laparaskopik cerrahi yolu ile çıkarılabilir. Bu prosedürde cerrah, operasyonu karın duvarında birkaç küçük kesik açarak yapar. Cerrah, ayrıca kanserin bulunduğu bölgedeki lenf düğümlerinden de örnekler alabilir.

İleri Evre Kalın Barsak Kanseri Tedavisi

İleri dönemde kolon kanseri tedavisinde önerilen tedaviler şunlardır:

 • Parsiyel Kolektomi; kalın barsak kanseri belirtileri erken evrede fark edilmeyip kolona yayıldıysa cerrah bu yöntemde kolonun kanser içeren kısmını, her iki tarafdaki normal bir doku boşluğuyla birlikte çıkarır. Genellikle bu işlemden sonra kolon veya rektumun sağlam kısımları bağlanır. Bu prosedür minimal invaziv bir yaklaşımla (laparaskopi) yapılır.
 • Ameliyatta bir paça bırakarak onarıcı bir yaklaşım sağlamak; Eğer sağlıklı kısımları birbirine bağlamak mümkün değilse ostomi yapılır. Böylece dışkının, uzaklaştırılması için kalan barsağın bir kısmından karın duvarı açıklığının üzerine tam oturan bir torbaya girmesi sağlanır. Ostominin geçici ya da kalıcı olduğu durumlar vardır. Eğer ameliyat sonrası kolon ve rektum zamanla iyileşirse ostomi geçici kullanılır.
 • Lenf düğümü uzaklaştırma: Kolon kanseri ameliyatı sırasında çevredeki lenf düğümleri çıkarılır ve kanser bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

Çok İleri Evre Kalın Barsak Kanseri Terapisi

Çok İleri dönemde kolon kanseri tedavisinde cerrah belirtileri iyileştirmek için kolonda ya da diğer olası yerlerde tıkanıklıkları önlemek amacıyla bir ameliyat önerebilir. Bu ameliyat kanseri tedavi etmek için yapılmaz, bunun yerine tıkanma, kanama veya ağrı gibi belirti ve semptomların hafifletilmesi için yapılır.

Kanserin sadece karaciğer ya da akciğere yayıldığı, ancak hastanın genel sağlığının iyi olduğu özel durumlarda doktor kanseri ortadan kaldırmak için farklı ameliyat ya da lokal tedaviler önerebilir. Kemoterapi bu tür işlemlerden önce ya da sonra kullanılır. Bu yaklaşım uzun vadede kanserden kurtulma şansı verir.

Kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücrelerini yok etmek için ilaçlar kullanılmasıdır. Kolon kanserinde   kanser büyükse veya lenf  düğümlerine yayılmışsa genellikle ameliyattan sonra bu uygulama yapılır. Bu şekilde kemoterapi vücutta kalan tüm kanser hücrelerini öldürerek, kanserin tekrarlama riskini ortadan kaldırır.

Büyük bir kanseri küçültmek amacıyla kemoterapi bazen ameliyatta  önce de uygulanır. Böylece hasta bölümün ameliyat sırasında çıkarılması kolaylaşır. Kemoterapi ameliyatla alınamayan ya da vücudun diğer bölgelerine yayılmış kolon kanseri semptomlarını azaltmak için de kullanılabilir. Bazen de radyaston terapisi ile birleştirilir.

Radyasyon Terapisi

Işın tedavisi, X-ışınları ve protonlar gibi güçlü enerji kaynaklarını kullanarak kanser hücrelerinin öldürülmesi amacıyla kullanılır.

Ameliyattan önce büyük bir kanserin küçültülerek, ameliyatla kolayca çıkarılmasını sağlamak için de uygulanabilir. Ameliyat seçeneği yoksa ağrı vb. semptomları hafifletmek için radyasyon terapisi kullanılabilir.

Hedefe Odaklı Tedavi

Hedefli ilaç terapisinde , ilaçlar kanser hücrelerinde mevcut olan belirli anormalliklere odaklanır. Bu anormallikler bloke edilir ve kanser hücreleri öldürülür. Hedefli ilaç tedavisi genellikle kemoterapi ile birleştirilir. Daha çok ileri kolon kanserlerinde yapılan bir uygulamadır.

İmmünoterapi

İmmünoterapi ,hastanın bağışıklık sistemini kanserle tedavi için kullanan bir ilaç tedavisidir. Vücudun hastalıklarla mücadele eden bağışıklık sistemi kanser hücrelerine saldırmayabilir. Çünkü kanser hücreleri, bağışıklık sistemi hücrelerinin kanser hücrelerini tanımasını engelleyen proteinler üretir. İmmüoterapi bu sürece müdahale eder. İmmünoterapi genellikle ileri kolon kanseri tedavisinde kullanılır. 

Proton Işın Tedavisi

Proton ışın terapisi en yeni radyasyon tedavilerinden biridir. Çocuklara, genç yetişkinlere ve kritik organlara yakın bulunan kanserli hastalara yaralı olabilir. Bu tedavi sayesinde sağlıklı dokular korunur. Hasta hücreler için yoğunluğu modüle edilmiş proton ışın terapisi uygulaması yapılır.

Palyatif Bakım

Destekleyici tedavi ağrıdan ya da ciddi bir hastalığın diğer semptomlarından hastanın kurtulmasını sağlamaya odaklı özel bir tıbbi bakımdır. Palyatif bakım, devam eden hastalık bakımının tamamlanmasına ekstra bir destek katmanı sağlamak amacındadır. Bu nedenle hastanın kendisi ve ailesi ile birlikte hastane personeli koordineli çalışır. Bu bakım tedavisi özel olarak eğitilmiş profesyonellerden oluşan bir ekip tarafından uygulanmalıdır.

Palyatif bakım ekipleri kanserli hastanın ya da ailesinin yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlar. Bu bakım şekli tedavi edici ya da alınan diğer tedavilerle birlikte sunulur.

Palyatif bakım diğer uygun tedavilerin tümü ile birlikte kullanıldığında, kanserli insanlar kendilerini daha iyi hissederek, daha uzun yaşayabilirler.

Kalın barsak kanseri belirtileri incelendiğinde bugünün koşullarında bilinen bütün bilgiler genel olarak bunlardır. Bunların dışında hastanın kendini rahatsız hissettiği her anormal durumda doktora danışarak, olabilecek en çabuk tedaviyi uygulaması önerilir.

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020, 00:17
YORUM EKLE