2020 Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir, Hesaplaması Nasıl Yapılır?

SGK mecburi işten çıkarmalarda kıdem tazminatı çeşitli şartlara uygun olunduğunda verebilmektedir. 2020 kıdem tazminatı şartları nelerdir, hesaplaması nasıl yapılır? Ayrıntılı kıdem tazminat bilgilerini yazımızdan inceleyebilirsiniz.

2020 Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir, Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Kıdem tazminatı ödemeleri, SGK çalışanlarının mecburi olarak işten çıkarılması durumunda yapılmaktadır. Askerlik sebebiyle işinden ayrılmak zorunda kalan ya da haksız yere iş sözleşmesi feshedilen çalışanların tamamı, kıdem tazminatı alma hakkından faydalanacaktır. Çalışanların maaşları, sigorta türleri, ödedikleri prim gün sayısı ve iş yerinde çalıştıkları toplam gün üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı için herhangi bir limit belirtilmemiştir. Kıdem tazminatı ödemeleri, işçileri haksız yere işten çıkaran iş veren tarafından yapılacaktır. Çalışanların kendi suçlarına bağlı olarak işten çıkarılmaları ya da istifa etmeleri durumunda, kıdem tazminatı ödemesi yapılmamaktadır. Kıdem tazminatı hakkında merak edilen her şey, yazı içerisinde detaylıca ele alınmıştır.

Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir?

Kıdem tazminatı kullanım şartları, aşağıda detaylı şekilde ele alınmıştır:

 • Kıdem tazminatından faydalanmak isteyen kişilerin, en az 1 yıl boyunca aynı iş yerinde görev yapması şart koşulmuştur.
 • Sadece sigortalı olarak çalışan kişilere kıdem tazminatı alma hakkı tanınmaktadır.
 • Kıdem tazminatı kullanım hakkının oluşması için kişilerin iradesi dışında bir sebebin bulunması gerekir. İşlenen bir hata sonucunda işten çıkarılan ya da işten çıkmaya sebep olacak haklı bir durumla karşılaşan kişiler, işten ayrılırken kıdem tazminatı talep edebilirler.
 • İşten çıkan ya da işten ayrılan kişilerin, işten çıkma süresi içerisinde iyi niyet ve ahlak kuralları dışında hareket etmemeleri gerekir. Bu kurallara aykırı davranan kişiler, kıdem tazminatı alma hakkını kaybetmektedir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında, kişiler adına açılmış hırsızlık ve ahlaksızlık kuralının bulunmaması gerekir. Bu türden bir kaydın açılması durumunda, kişilere kıdem tazminatı ödemesi yapılmayacaktır.

Hangi Durumlarda Kıdem Tazminatı Kullanılır?

Kıdem tazminatı verilen durumlar ve bu durumlarda oluşan hak sahipliliği hakkındaki tüm detaylar, aşağıda belirtilmiştir:

 • Askerlik sebebiyle işten ayrılmak zorunda kalan kişiler, işten çıkış esnasında kıdem tazminatı talep edebilirler. Talep edilen kıdem tazminatı, belirtilen süreler içerisinde ödenmek zorundadır.
 • SGK'lı kadınların evlenmeleri ve 1 yıl içerisinde, evlenme sebebiyle işten ayrılmaları durumunda, iş verenin kıdem tazminatı ödemesi gerekecektir.
 • Emeklilik için gerekli prim gün ödemesini tamamlayan kişiler, emeklilik sonrasında kıdem tazminatı talep edebilirler. Emeklilik başvurusunun yapılmasının ardından, kişiler işten ayrılma hakkına sahip olacaktır. Emeklilik kaynaklı işten ayrılma taleplerinde, kişilere kıdem tazminatı ödemesi yapılacaktır.
 • Emeklilik yaşını tamamlayan ve işten ayrılmayı talep eden kişilere, işten çıkmalarına bağlı olarak kıdem tazminatı ödemesi yapılacaktır.

Ayrıca 2020 doğum parası şartları hakkında bilgileri de inceleyebilirsiniz.

Kıdem Tazminatının Tutarı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı hesaplaması için kullanılan işlemler ve kıdem tazminatının taban tutarı, aşağıda belirtilmiştir:

 • İhbar ve kıdem tazminatı tutarı, çalışanların her yılı için hesaplanmaktadır.
 • İşe girilen tarihten itibaren, kıdem tazminatının toplam süresi hesaplanmakta ve her yıla özel olarak kıdem tazminatı ödemesi gerçekleştirilmektedir.

1 Şubat 2002 tarihinde işe başlayan bir kişi, 1 Mayıs 2018 tarihinde iş sözleşmesinin iptal edilmesine bağlı olarak kıdem tazminatı alma hakkına sahip olacaktır. İşten çıkarılan kişi için verilen kıdem tazminatı ödemesi, 16 yıl 3 ay üzerinden değerlendirilir. Her yıl için verilecek kıdem tazminatı tutarı, 30 günlük çalışma ücreti üzerinden hesaplanır. Kişilerin işten çıkarıldığı son aya bağlı olarak değerlendirilen maaşlar, kıdem tazminatı alınacak yıl sayısıyla çarpılmaktadır. 16 yıllık çalışma süresi bulunan bir kişi, işten çıkarılırken bu süre kadar maaş alma hakkı elde etmektedir.

Kıdem Tazminatı Tavan Tutar Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Kıdem tazminatı üst limit hesaplaması yapılırken, kişilerin aldıkları maaşlar dikkate alınmaktadır. Tavan tutar hesaplamasında dikkate alınan değerler, Maliye Bakanlığı tarafından yıllık olarak yayınlanmaktadır. Kamuda çalışan memurların maaş katsayısı üzerinden limitlendirilen kıdem tazminatının tutarı, alınan en yüksek emeklilik ikramiyesinden fazla olamayacaktır. Derecesi yüksek olan ve fazla aylık alan devlet memurları bile, kıdem tazminatı hakkında bu tutarın üzerine çıkamayacaktır. Özel sektörde görev yapan SSK'lı kişilerin alacakları kıdem tazminatı da emeklilerin en yüksek ikramiyesi üzerinden hesaplanmaktadır.

Kıdem Tazminatı Zaman Aşım Süresi Nedir, Nasıl Uygulanır?

Kıdem tazminatı başvurusu için belirli bir zaman aşım süresi getirilmiştir. Zaman aşım süresi, toplamda 10 yıl olarak belirtilmiştir. Kıdem tazminatı alma hakkında sahip olan kişiler, 10 yıl dolmadan önce iş yerlerine taleplerini bildirmek zorundadır. Haksız yere iş sözleşmesi iptal edilen kişiler için verilen kıdem tazminatı, 10 yılın dolmasının ardından ortadan kalkacaktır. Çalışanların işten çıkma ya da çıkarılma nedeni asılsız şekilde değiştirilmişse, kişiler işten çıkış sebebinin değiştirilmesi için de başvuru yapmak durumundadır. Kıdem tazminatı kullanımı engellenen kişiler, tazminatlarını alabilmek için yasal süreci başlatmalıdır. Sigortalı olarak çalışan kişilerin, iş sürecinde hayatını kaybetmesi durumunda, kişinin varislerine kıdem tazminatı ödemesi yapılmaktadır. İş süresi içerisinde sakatlanan ve kalıcı iş görmezlik raporuna sahip olan kişilere, işten çıkmaları ya da çıkarılmaları durumunda kıdem tazminatı alma hakkı verilmektedir. İş gücü kaybı yaşayan kişilerin de kıdem tazminatından faydalanması gerekmektedir.

Kıdem Tazminatı Başvurusu ve Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Kıdem tazminatı başvuru işlemleri, Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden yürütülmektedir. İş sözleşmesinin haksız yere feshedilmesi, kişilerin vefat etmesi, sakatlık ya da kalıcı hastalık yaşanması ve iş sözleşmesini feshetme hakkını doğuran herhangi bir sebeple karşılaşılması durumunda, kıdem tazminatı alma hakkı oluşacaktır. Kıdem tazminatı kullanım hakkı doğduktan sonra, kişiler iş verene dilekçe teslim etmelidir. Kıdem tazminatı başvuru dilekçesinin, en geç 5 iş günü içerisinde SGK e-rapor sistemine işlenmesi gerekecektir. Kıdem tazminatı başvuru belgesinin SGK sistemine işlenmemesi ya da işten çıkarılma sebebinin çarptırılması durumlarında, iş yerleri mahkemeye verilmelidir. Kıdem tazminatı başvurusunun takip edilmesi için e-devlet sistemi kullanılmalıdır. https://www.turkiye.gov.tr/sgk-sahis-odemeleri-sorgulama bağlantı adresi üzerinden, kıdem ve ihbar tazminatı takipleri gerçekleştirilebilir. Sayfadaki “Giriş Yap” butonuna tıklandıktan sonra, T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresiyle giriş işlemleri tamamlanmalıdır. Sistem girişinin yapılmasının ardından, kıdem tazminatı hakkının olup olmadığı sorgulanabilir.

İhbar Tazminatı Nedir, Özellikleri Nelerdir?

İhbar tazminatı ödemeleri, iş sözleşmesinin haksız yere feshedilmesi ya da iş sözleşmesinin feshedilmesine sebep olan herhangi bir durumun oluşması sebebiyle gerçekleştirilmektedir. İhbar tazminatı kullanım hakları, iş veren ve çalışanlara tanınmaktadır. İhbar tazminatı hakkı, çalışanların kusurlu olarak işten çıkması ve süresi dolmadan iş sözleşmesini feshetmesi durumlarında, iş verenler tarafından talep edilebilir ve çalışanların bu ödemeleri yapması gerekebilir. Haber vermeden işten çıkma ve çıkarılma durumlarında ödenmesi gereken ihbar tazminatı, işçiler tarafından da ödenebilir. İhbar tazminatı kuralının getirilme sebebi, çalışanların ya da iş verenlerin işten çıkarılma sürecini makul bir dille, birkaç hafta önceden bildirmesini sağlamaktır. İhbar tazminatının tutarı hesaplanırken, ihbar süreleri dikkate alınır. SGK tarafından belirlenen ihbar süresi, aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

 • 6 aydan az çalışmış işçiler için 2 haftalık ihbar süresi belirlenmektedir.
 • 6 ayla 18 ay arasında çalışan kişiler için 4 haftalık ihbar süresi oluşturulmuştur. 
 • 18 ayla 36 ay arasında çalışan kişilere, 6 hafta ihbar süresi hakkı tanınmaktadır.
 • 36 aydan uzun süreyle çalışmış kişilere, 8 hafta ihbar süresi hakkı verilmiştir.

İhbar sürelerinin uzunluğuna göre, ihbar tazminatının tutarı da değişiklik göstermektedir. Belirtilen haftalarda alınan maaşlar üzerinden ihbar tazminatının toplam değeri hesaplanmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2020, 21:58
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER